Địa Chỉ : Số 85/50, ngõ 193 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện Thoai : 0936232569

Hotline :

Email : huongphamthanh58@gmail.com